Terapie

Terapie

Nabízím služby z oblasti:

 • Psychoterapie dospělých
 • Psychoterapie dětí

 • Krizové intervence

 • Pomoc rodičům "problémových" dětí

 • Zabývám se rovněž prevencí sociálně-patologických jevů u dětí na ZŠ


V terapii společně s klientem hledáme konkrétní kroky, jak řešit jeho aktuální situaci. Tento přístup můžeme nazvat i slovy TADY a TEĎ.

Ve své terapeutické praxi vycházím mimo jiné z logoterapie, psychoterapeutické metody, která se vyznačuje hledáním smyslu v situacích, které jsou pro nás těžké a náročné. Zdá se nám nepochopitelné, proč se nám dějí. Nalezení smyslu těchto situací, tedy jejich pochopení samo o sobě, často vede k jejich vyřešení.

Někomu stačí pro ujasnění jedna návštěva, s některými klienty se vídáme pravidelně.

Služby poradny jsou určeny všem věkovým kategoriím.

Konzultace probíhají v poradně Společná cesta v Turnově po telefonickém či emailovém objednání - preferuji email.
Ve výjimečných případech je možné domluvit i konzultaci doma u klienta.

Služby jsou prováděny formou přímé platby či převodem na účet.
Cena konzultace je 950 Kč za jednu hodinu.


Informace pro rodiče, kteří uvažují o terapii pro své dítě


Citát: "Dnešní děti milují přepych; jsou nevychované; pohrdají autoritami; neváží si starších… Ve svém domě nejsou služebníky, ale tyrany… Odporují rodičům…a tyranizují své učitele."

Sokrates, 390 l.př.Kr.


Konzultace pro děti probíhají vždy po konzultaci s rodičem.


Příklady situací, kdy můžete vyhledat moji službu:

 • Když chcete vědět, jaké jsou funkční způsoby výchovy Vašeho dítěte.

 • Když je Vaše dítě "jiné" než ty ostatní.

 • Když říkáte dítěti, aby se učilo, ale výsledky tomu neodpovídají.

 • Můžete se na mě obrátit s dotazy na správný způsob učení – víte, že existuje několik způsobů, jak se může Vaše dítě učit?

 • Když Vám dítě lže, když krade, když se na něj nemůžete spolehnout.

 • Když nosí stále poznámky a Vaše veškeré výchovné působení se míjí účinkem.

 • Jsem schopen Vám poradit v situacích, kdy Vaše dítě vykazuje poruchové chování oblasti sociálně patologických jevů (záškoláctví, kouření, alkohol, drogy, hráčství…).

 • Pokud máte doma "puberťáka" a nevíte si s ním rady, poradím Vám, jak toto období "přežít".

Vytvořte si webové stránky zdarma!