O mně

Bc. Pavel Kalpakcis


Jsem psychoterapeut, lektor, speciální pedagog, bývalý učitel fyziky a mnohé jiné, po mamince Čech a po otci Řek, obojí krev ve mně živě pulzuje.
Žiji v krásné přírodě Železného Brodu, jsem ženatý a mám 5 dětí v širokém věkovém rozpětí.
Ve volném čase byste mě našli nejspíše v lesích s mojí ženou či duchovní literaturou, nebo jak se nahřívám na řeckém slunci.

Studium

 • Pražská psychoterapeutická fakulta, studium u doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc.
 • Technická univerzita v Liberci, obor speciální pedagogika – etopedie (poruchy chování dětí), bakalářské studium
 • Pětiletý sebezkušenostní terapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii pod vedením doc. MUDr. PhDr. Kamila Kaliny, CSc. - Člen akreditované výcvikové psychoterapeutické skupiny SUR 40
 • Dvouleté studium na TUL Liberec, Kurz pedagogiky pro vychovatele


  Další semináře v rámci studia psychoterapie:

 • Kurz terapeutických komunit

 • Rogersovská psychoterapie

 • Neverbální techniky v psychoterapii

 • Biodynamické masáže v psychoterapii

 • Poruchy příjmu potravy

 • Strukturované metody logoterapie

 • KBT úzkostných poruch

 • Semináře o problémech při výchově dětí

Praxe

V současnosti působím především jako psychoterapeut a lektor v oblasti vzdělávání pedagogů a pracovníků v sociálních službách - Psychoterapeutická poradna Společná cesta: Turnov, Jiráskova 131.


            Jako stálý lektor působím v organizaci:

 • Velký Vůz Sever - oblast vzdělávání pedagogů a pracovníků sociálních služeb - více na https://velkyvuz-sever.cz/

  Externě pracuji jako psychoterapeut v organizacích:
 • Fokus Turnov (podpora lidí s duševním onemocněním)
 • Rodina v centru Nový Bor (podpora znevýhodněných rodin na Novoborsku)
 • Akademie Nadání - ANA Plzeň (pro osoby s Poruchami autistického spektra - osoby s autismem a Aspergerovým syndromem)
 • Naděje Jablonec nad Nisou, Liberec a Mladá Boleslav (pomoc lidem bez domova)


Pracoval jsem v mnoha oborech pomáhajících profesí:

 • učitel na ZŠ Malá Skála
 • vedoucí domácnosti v ústavu sociální péče pro osoby s mentálním postižením
 • terapeut v terapeutické komunitě pro drogově závislé
 • sanitář v nemocnici


Vytvořte si webové stránky zdarma!