„Někdy jen jediná hodina rozhovoru může změnit celý lidský život!“

 

Psychoterapie

Psychoterapie je léčebná činnost a léčebné působení psychologickými prostředky. K těmto prostředkům patří rozhovor s klientem, neverbální chování, podněcování emocí aj.

Psychoterapie pomáhá v těžkých životních situacích, když dotyčný člověk si již neumí pomoci sám a hledá pomoc ve svém okolí.

Cílem psychoterapie je pomoci klientovi získat náhled na jeho vlastní situaci a pomoci mu hledat nejlepší řešení.

Psychoterapie pomáhá klientům ukázat cesty, které mohou vést ke zvládnutí jejich obtíží.

 

Poradensko psychoterapeutická činnost naší poradny je zaměřena do oblasti: 
 osobních, citových, partnerských, rodinných, pracovních, osobních či jiných problémů. 
 

Kde Vám můžeme pomoci:

když se cítíte osamělí či psychicky vyčerpaní

když se dostanete do obtížné životní situace se kterou si nevíte rady

při řešení problémů a nedorozumění v mezilidských vztazích, v komunikaci  

při řešení problémů v osobním či profesním životě, při zvládání pracovní krize 

při pocitech méněcennosti, prázdnoty, osamělosti, smutku a ztráty životního smyslu 

v citově vypjatých situacích 

při potížích v sebeprosazení se

při pocitech méněcennosti

při vážném onemocnění (Vás nebo Vašich bližních)

při pocitech viny, nesmíření se s osudem

když chcete pomoct někomu ve svém okolí a nevíte jak na to


Průběh terapeutického sezení:

Nejdříve se telefonicky nebo pomocí e-mailu objednáte.

Na základě dohodnutého času sezení se setkáte s naším terapeutem buď v některé z našich poraden, nebo u Vás doma (podle toho, co je pro Vás výhodnější).

Jedno sezení trvá 60 minut.

Cena za jedno sezení je od měsíce září 2020  850  Kč (každá další čtvrthodina á 250Kč)(

V průběhu terapie Vám zaručujeme absolutní diskrétnost!

Všechny Vámi sdělené informace podléhají lékařskému tajemství!