Bc. Pavel Kalpakcis psychoterapeut; speciální pedagog - etoped,

Vystudoval:
Pražskou psychoterapeutickou fakultu u doc.MUDr. J.Skály CSc. - diplom;

Technickou univerzitu v LB – obor speciální pedagogika – etopedie (poruchy chování)

Člen akreditované výcvikové psychoterapeutické skupiny SUR 40 – pětiletý sebezkušenostní  terapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii
(pod vedením doc.MUDr.PhDr.Kamila Kaliny.CSc.)

Úspěšně absolvoval Kurz terapeutických komunit (esf a MPSV) – certifikát.

Dvouleté studium na TUL LB – Kurz pedagogiky pro vychovatele – prospěl s vyznamenáním

Semináře v rámci studia psychoterapie – Rogersovská psychoterapie; •Neverbální techniky v psychoterapii; Biodynamické masáže v psychoterapii; Poruchy příjmu potravy; Strukturované metody logoterapie; KBT úzkostných poruch; Semináře o problémech při výchově dětí pořádaných PPP.

V průběhu let pracoval v mnoha oborech pomáhajících profesí - v nemocnici, v ústavu sociální péče pro osoby s mentálním postižením, v terapeutické komunitě pro drogově závislé.

V současnosti působí jako psychoterapeut a pedagog, lektor v oblasti vzdělávání pedagogů a pracovníků v sociálních službách (více www.velkyvuz-server.cz)
,
 zabývá se rovněž prevencí sociálně - patologických jevů u dětí.


Ve své terapeutické praxi vychází také z LOGOTERAPIE, psychoterapeutické metody, která se snaží pomoci  lidem v těžkých životních situacích. Na toto téma také přednáší. Ve svých přednáškách vychází z osobních zkušeností s klienty, se kterými v průběhu mnoha let pracoval.

 

Praxe: 

1996 - 2004 - vedoucí domácnosti v ÚSP Horní Maxov (osoby s mentální retardací)

2005 - pedagog ZŠ Žižkova Turnov

2005 - krátce jako noční vychovatel ISŠ Turnov

2007 - veřejně přednáší na téma: "Jak se vyrovnat s těžkou životní situací - Logoterapie" - na tomto odkaze je možno vyslechnout  rozhovor který jsme poskytli pro Český rozhlas 4 ,  jehož tématem je logoterapie

2008 - až do současnosti - soukromá psychoterapeutická a spec.pedagog. praxe

2006 - až do současnosti - psychoterapeut - Terapeutická komunita pro drogově závislé Nová Ves / Chrastava

2006 - 2012 až do součastnosti pedagog a preventista sociálně patologických 
jevů v ZŠ Malá Skála

2011 - až do současnosti lektor společnosti Velký Vůz - oblast vzdělávání pedagogů a pracovníků sociálních služeb - více na https://velkyvuz-sever.cz/

 

Poradna nabízí služby z oblasti:

Psychoterapie

Speciální pedagogiky

Krizové intervence

Pomoc rodičům „problémových“ dětí

Doučování pro žáky základní školy (fyzika, matematika, přírodopis…)


Služby poradny jsou určeny všem věkovým kategoriím.

Služby jsou prováděny formou přímé platby.

Oblast ve které poradna působí je: Turnov, Semily, Železný Brod, Jablonec nad Nisou a Liberec (po individuální domluvě jsme schopni pokrytí i jiných oblastí ČR.)