Nabízím čtyři přednášky:

 

 

                         Přednáška:   Lidské vztahy, aneb jak vyšší zákony ovlivňují naše životy  

                                       Anotace :V dnešní uspěchané době, kde uznávanou hodnotou je úspěch, zisk, bohatství a rychlost, dochází k závažnému problému, který má za následek nedorozumění, konflikty, deprese aj. Tím problémem jsou narušené mezilidské vztahy. Důsledky toho můžeme pozorovat jak na politické scéně, tak i v rodinách, na pracovišti a v podstatě v celém civilizovaném světě. Jak je možné, že se nás některé chování druhých lidí silně dotkne, zatímco jiného nechává chladným? Je možné žít tak, abychom tyto pro nás tak důležité vztahy budovali, měli pochopení pro druhého a uměli naslouchat? Existují nějaké zákonitosti, podle kterých se řídí lidské vztahy? Přednáška vychází z autorových zkušeností z jeho psychoterapeutické praxe a z knihy "Ve světle Pravdy", ve které je možné odpovědi na tyto otázky nalézt. 

 
 
 

 

Přednáška: Hledání smyslu lidského života


Anotace přednášky:

Jak žít smysluplný život

Základní lidské hodnoty, které jsou pro život důležité


Jak se vyhnout depresím, stresu, vzteku a nespokojenosti

Jak dosáhnout opravdového štěstí

Otázka sebehodnoty, sebevědomí a svobodné vůle

 

 

 Přednáška: Jak se vyrovnat s těžkou životní situací

podtitul - Logoterapie aneb jak se vyrovnat se smrtí, vinou a utrpením.
 Anotace:  Přednáška se zabývá těmito okruhy témat:
jak se člověk chová v těžkých životních situacích
jak si můžeme pomoci sami v těžké životní situaci
jaký smysl může mít život v bezvýchodné situaci
mezilidské vztahy
schopnost člověka se vyrovnat s nepřízní osudu
téma smrti
téma viny a utrpení
téma silné duševní bolesti
svobodná vůle člověka

 Přednášku také doporučujeme pro zařízení státního i neziskového sektoru, která pracují s lidmi,  kteří se ocitli v těžké životní situaci, jsou nemocní a pod., jako jsou Domy pro seniory, Terapeutické komunity, Azylová centra, Krizová centra a pod.

 

 O tématu této přednášky jsem  poskytl rozhovor pro Český rozhlas 4 rádio Wave v pořadu Diagnóza F, ke ztažení zde:

 

Přednáška: Jak vést děti k opravdovým hodnotám

Anotace: Jakým způsobem vychovávat dítě, aby se podporovaly jeho dobré vlastnosti
- podpora dítěte v jeho harmonickém vývoji
-jak předcházet konfliktům, hádkám a nedorozumění
- přirozené vývojové stupně dítěte a jaký přístup ze strany rodičů v daném    období používat
 

Přednášející:

Bc. Pavel Kalpakcis,– psychoterapeut, speciální pedagog

  Na Vaše přání může být přednáška doplněna hudebním doprovodem (hra na kytaru,zpěv) p.Ing P.Kopejsky

 Délka přednášky: