Vítejte na stránkách

Poradny psychoterapie a speciální pedagogiky

Poradna nabízí služby z oblasti: psychoterapie a speciální pedagogiky

služby poradny jsou určeny všem věkovým kategoriím

poradenská činnost zahrnuje

psychoterapii

pomoc v obtížných životních situacích dospělých a dospívajících

pomoc lidem, kteří se cítí osamělí či psychicky vyčerpaní

pomoc při problémech zahrnujících vztahy, komunikaci, pracovní krize

krizovou intervenci

poradenství pro rodiče dospívajících dětí

protidrogové poradenství

poradenství v oblasti sociálněpatologických jevů

(šikana, záškoláctví, výchovné problémy, problémy s výukou, drogy, alkohol)

doučování fyziky, matematiky, přírodopisu, …

na konzultace je třeba objednat se předem na telefonním čísle: 724 009 619

služby jsou hrazeny klientem formou přímé platby