Naše poradna Vám také nabízí možnost doučování následujících předmětů:

PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU
 

Fyzika

Přírodověda

Přírodopis

 

Po telefonické konzultaci jsme schopni zajistit i doučování jiných předmětů ze ZŠ.

 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY, GYMNÁZIA A UČEBNÍ OBORY
 

Fyzika

Psychologie

Společenské Vědy

 

DOUČOVÁNÍ PRO OSOBY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

DOUČOVÁNÍ DĚTÍ S ADHD/ADD ČI JINÝMI SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝMI DIAGNOZAMI

DOUČOVÁNÍ DĚTÍ, SE KTERÝMI NEMAJÍ RODIČE ČAS SE UČIT

MOŽNOSTI KONZULTACE PRO RODIČE, KTEŘÍ NEVĚDÍ, JAK „DONUTIT “SVÉ DĚTI ABY SE UČILI

DOUČOVÁNÍ PROBÍHÁ  V PROSTORÁCH NAŠÍ PORADNY  NEBO U VÁS DOMA.

CENA JEDNÉ DOUČOVACÍ HODINY(6Omin.) JE 250 Kč.

V případě, že doučování bude probíhat u Vás doma – připočtěte k této částce dopravné.

KONTAKT: TEL. 724 009 619

Oblast, ve které poradna působí,  je: Turnov, Semily, Železný Brod, Jablonec nad Nisou a Liberec (po individuální domluvě jsme schopni pokrytí i jiných oblastí ČR.)